Dziewiąta edycja konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”

Zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, również w partnerstwie, które w roku 2018 i/lub 2019 zrealizowały na terenie Województwa Wielkopolskiego i jego mieszkańców, działania w społecznościach lokalnych na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie działań (np. akcji społecznej, projektu społecznego, kampanii społecznej, usługi) zrealizowanych w roku 2018 i/lub 2019 (do dnia ogłoszenia Konkursu) w wielkopolskich społecznościach lokalnych na rzecz włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. Konkurs jest konkursem otwartym.

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy wraz z jego edytowalną wersją na nośniku elektronicznym (pendrive, płyta CD) oraz dokumentację fotograficzną należy złożyć osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres:


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań

 

z dopiskiem na kopercie
„KonkursWielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami_2019”

– załączniki do pobrania

- ogłoszenie Konkursu
- uchwała nr 642/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego
- regulamin
- załącznik do regulaminu – formularz zgłoszeniowy